Startovní listina

Postupný start z jamky č. 1 od 10.00 do 13.06 hodin a z jamky č. 10 od 9.30 hodin /3 flighty/ hřiště Radecký.