Propozice

Otevřené Mistrovství ČR, kategorie společné Profesionálové a Amatéři (HCP 24)

WOMEN jedna společná kategorie

SENIOR ročník 1963 a starší /věk 51 a starší/

MID ročník 1973 – 1964 /věk 41 – 50/

MAIN ročník 1992 – 1974 /věk 22 – 40/

JUNIOR ročník 1993 a mladší /věk 21 a mladší/

Doplňkové kategorie, oceněni pouze Vítězové:

Super Women: 40+

Super Men: 60+

Organizátor si vyhrazuje právo změnit kategorie dle počtu došlých přihlášek.

Startovné za SKI&GOLF 3.400,- Kč prosím zašlete na číslo účtu 708205001/5500
Variabilní číslo - domovské registrační číslo ČGF.
Do poznámky uveďte vaše: Jméno a Příjmení.
Zaplaťte nejpozději do 15. 3. 2014, jinak Vaše registrace bude NEPLATNÁ!

Rozhodujícím faktorem k přijetí hráče do turnaje před ostatními hráči, je konečné datum úhrady na účet organizátora. Ostatní hráči budou zařazeni mezi náhradníky.

 

SKÓRE je počítáno ze dvou výsledků (1x lyžařské kolo, 1x golfové kolo)

 

Započítává se čas dokončení obřího slalomového závodu (přibližně 36 vteřin), který je vynásoben 2 a připočítán k brutto golfovému skóre (18 jamek).

výsledek lyžařského závodu - 1. den, ve vteřinách násoben 2 /skóre 1/

brutto výsledek golfového turnaje - 2. den, hra na rány /skóre 2/

Čas lyžařského závodu účastníků je vynásoben koeficientem 2 a následně připočten ke skóre jednokolového golfového turnaje. V případě, že účastník nedokončí lyžařský závod, získává možnost znovu startovat na konci kompletního startovního pole opět dle startovních čísel a budou mu připočteny 2 vteřiny k jeho dosaženému času. Pokud účastník nedokončí závod ani v opravné jízdě, obdrží celkový čas 60 vteřin. Startovní čísla pro lyže jsou losována a startovní časy pro golfový turnaj závisí na celkovém pořadí z lyžařského závodu. Senioři začínají soutěž a následují kategorie Women, Mid, Main a Junior. Každý účastník je povinen mít v lyžařském závodě na hlavě zapnutou lyžařskou helmu! V případě shodného výsledku dvou a více závodníků, rozhoduje lepší čas v lyžařské soutěži a následně pak skóre dosažené v golfovém turnaji.

Startovní listina na golfový turnaj bude k dispozici po lyžařském závodě v pátek, cca od 17:00 hodin.

Doporučený den odevzdání přihlášek je 15. února 2014 do 12:00 hodin. V případě, že účastník zruší svoji registraci po dni určeném pro odevzdání přihlášek - konečné datum přihlášek 10/3/2014, tzn. při zrušení účasti po tomto termínu, bude odečten poplatek ve výši 800 Kč z celkového startovného. Vrácení hracího poplatku po termínu 21. března není možné. Toto se vztahuje i na situaci, kdy organizátor soutěže musí přerušit soutěž vzhledem k nepředvídaným událostem.

Zúčastnit se může pouze ten, kdo je občanem ČR a nebo cizinec dlouhodobě pracující v ČR s povolením k trvalému pobytu a má reg. číslo u ČGF.   

Pojištění je plně v kompetenci účastníků turnaje a účastník touto registrací přes internet stvrzuje, že má zajištěné řádné a platné zdravotní a úrazové pojištění po dobu trvání celého konání turnaje a lyžařského závodu (včetně tréninkových kol). Svoji dobrovolnou registrací na webu organizátora účastník-závodník v den konání akce potvrzuje, že závodí na vlastní nebezpečí a souhlasí s podmínkami soutěže organizátora.

 

 Postupný start z jamek 1 a10, od 8:00 do 11:00 hodin

Odpaliště: Muži – žlutá, Ženy - červená

Počet hráčů ve flightu: 4, časový interval 9 minut

max. počet hráčů v turnaji 156 hráčů!!!

Hra na rány brutto /bez vyrovnání/ 1x18 jamek, úpravu HCP NE, max. HCP 24

Hodnocení soutěže a ceny: Absolutní Vítěz - Winner, 1. – 3. místo každá věková kategorie SKI&GOLF (vždy se počítá nejnižší počet získaných bodů z lyží a golfu) Junior pouze Vítěz. Absolutní Vítěz a Vítězka SKI&GOLF se stávají automaticky Mistry ČR pro rok 2014. Skleněné originální poháry a věcné ceny od partnerů akce.

Celkoví vítězové budou oceněni na slavnostním předávání cen po odehrání golfového turnaje po jednotlivých kategoriích.

5 nejlepších Vítězů v jednotlivých věkových kategoriích RWE SKI&GOLF CZECH CHAMPIONSHIP 2014 budou mít právo reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa SKI&GOLF v Rakousku, Zell am See - Kaprun v termínu 7. - 10. 5. 2014. Vítězové budou mít hrazeny náklady spojené s účastí na MS SKI&GOLF 2014, celková hodnota 330 Euro za osobu (pouze pro osobní účast vítěze, v případě nevyužití cena propadá zpět organizátorovi). Doprava vlastní.

Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na neúpravu hendikepu.
Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem.
Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány.
Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem.
Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti během turnaje je povoleno.
Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.