page

Finále Beroun

Propozice

Pořadatel:

Czech Golf Production

Pozvánky:

pouze pro zvané hráče partnerů "Tour"

Potvrzení účasti:

golf@czgp.cz

Startovní listina:

vždy den před turnajem od 12:00 hodin

Dlouhodobé soutěže:

 

Celkový vítěz na rány s HCP vyrovnáním

uhrané min. 3 turnaje s nejlepšími výsledky ze šesti možných turnajů + 1 závěrečný turnaj Finále pro 16 nejlepších hráčů dle pořadí, v středa 20/9 Beroun, kdy se započítává z tohoto turnaje dvojnásobek uhraných ran

Celkový vítěz na Stableford body

4 nejlepší výsledky ze šesti turnajů

Týmová soutěž

součet 6 výsledků nominovaných dvojic

Pravidla "Tour" pro dlouhodobé soutěže

 

Na rány s HCP vyrovnáním

  1. nejnižší dosažený výsledek s odečtem HCP

 

  1. vyšší HCP po skončení Tour

Stableford /netto/ body

  1. nejvyžší dosažený výsledek

 

  1. nižší HCP po skončení Tour

Vypsané kategorie společné:

Brutto body kategorie - společná

Společná a systém hry.

HCP 0 – 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP)

Hra na úpravu HCP.

HCP 20 – 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)

Vyhodnocení nejúspšnějších v turnaji:

 

/hráči HCP 37 - 54, hrají jako 36, započítávají se do hodnocení turnaje/

  1. - 3. místo na rány s HCP vyrovnáním

 

  1. - 3. místo na "netto" Stableford body

Odpaliště:

bílá - muži /0 - 19,9/

 

žlutá - muži /20 - 54/

 

modrá - ženy /0 -19,9/

 

červená - ženy /20 - 54/

Způsob a čas startu:

postupný z jamky č. 1 a č. 10 od 9:00 do 11:00 hodin

Hlavní rozhodčí:

ustanoven po dohodě s místním klubem

Obecná pravidla:

Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Oficiální a konečné výsledky (umístění hráčů v turnaji), jsou platné dle sestavení a pořadí na ČGF.

 

Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem.

 

Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.

 

Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem.

 

Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností je na hřišti povoleno organizátorem!

 

Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.

 

 

Partneři turnaje